Over bijlescoach.nl

Bijlescoach.nl is hét online platform waar bijlesgevers en bijleszoekenden elkaar snel en gemakkelijk vinden.

Binnen de maatschappij van tegenwoordig is het voor veel mensen belangrijk om optimaal te presteren. Men wordt opgeslokt door het drukke leven en de drang om carrière te maken. Niet alleen volwassenen worden op deze manier onder druk gezet. Ook van kinderen wordt (op jonge leeftijd) veel verwacht. Ouders/verzorgers willen het beste voor hun kind. Thuis en op school wordt hard gewerkt om leerlingen op hun eigen niveau optimaal te laten presteren. Toch zijn er leerlingen die niet met de stroom meekomen en achterstanden oplopen. Ouders/verzorgers gaan op zoek naar alternatieven, zoals bijles of privéles, die aansluiten bij hun visie op het ontwikkelen en opvoeden van hun kind.
Wij willen ouders/verzorgers een bijlescoach bieden die het kind op een veilige en leuke manier optimaal op eigen niveau laat presteren.

Waarom Bijlescoach.nl?

Het bemiddelen tussen bijlesvragers en bijlescoaches zien we als een uitdagende job waar we ons vol overgave in gaan storten. Wat ons concept uniek maakt is een mix tussen een persoonlijke, laagdrempelige werksfeer waarin duidelijke, zakelijke afspraken zijn gemaakt. Aan ons de taak om deze persoonlijke en zakelijke aspecten binnen het bedrijf in evenwicht te houden om tot één gezamenlijk doel te komen.

Bijles in heel Nederland

Bijles in Groningen, Bijles in Zwolle, Bijles in Leeuwarden, Bijles in Amsterdam, Bijles in Utrecht, Bijles in Almere, Bijles in Amersfoort, Bijles in Lelystad, Bijles in Arnhem, Bijles in Nijmegen, Bijles in Rotterdam, Bijles in Den Haag, Bijles in HaarlemBijles in Den Bosch, Bijles in Tilburg, Bijles in Breda, Bijles in Maastricht, Bijles in Enschede en meer.. 


Een greep uit het assortiment van onze bijlesvakken

Bijles rekenen, Bijles taal, Bijles lezen. Bijles wiskunde, Bijles economie, Bijles duits, Bijles frans, Bijles engels, Bijles nederlands enz.

Bijles in uw regio