Cito bijles oefenen/trainen via Bijlescoach.nl!

Cito bijles oefenen/trainen via Bijlescoach.nl!

Op 7, 8 en 9 februari 2012 vindt de Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) plaats. Op deze dagen zullen de leerlingen van groep 8 laten zien wat ze in de afgelopen jaren geleerd hebben. De resultaten van deze toets zullen op een groot aantal scholen meewegen in de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Helaas levert dit voor veel kinderen en ouders (vaak onnodig) stress op. Wellicht kan uw zoon of dochter nog dat laatste steuntje in de rug gebruiken om helemaal zeker aan deze toets te beginnen. De vele bijlescoaches van Bijlescoach.nl bieden uw kind de helpende hand en staan klaar om uw kind te voorzien van bijlessen voor en na de Citotoets! 

Zoek snel en gemakkelijk naar een geschikte bijlescoach voor uw kind!

Bijlescoach.nl wenst uw zoon of dochter enorm veel succes en toch ook plezier tijdens het maken van de Citotoets in groep 8! 


Team Bijlescoach.nl 

Dit bericht is geplaatst op 23 januari 2012 om 09:14 uur.